Chiến lược GOLD Phiên Âu 24/7

BUY 1568-1569
Stoploss 1564
TP 10$ -15$

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Bảy 24, 2012 — 1:30 chiều