Chiến lược lướt sóng GOLD & GBPUSD Phiên Á 7/8

gold 7/8
BUY quanh 1608-1609
Stoploss 1604
Take profit 1615-1617

@GBPUSD BUY 1.557x – 1.558x,
Stoploss 15540
TP 1,5630

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 6, 2012 — 11:36 chiều