Chiến lược giao dịch @eurusd và Gold phiên âu 5/12

Phien Au: @eurusd buy 311x TP 3160 Stoploss 3080

@GOLD Sell 1607-1608 Stop 1611 tp 5$-10

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Hai 5, 2012 — 8:10 sáng