Chiến lược GOLD 26/7/2012

BUY 1597-1598
Stoploss 1594
TP 1608

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Bảy 26, 2012 — 1:27 chiều