Nhận định xu hướng- Chiến lược GOLD Phiên Á + ÂU 20/6/2012

 
Chiến lược Bán (SELL)
Sell quanh $1625
Take profit $1615
  Cut Loss $1628

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Bảy 20, 2012 — 1:35 chiều