Chien luoc GOLD & GBPUSD Phien A 9/8

Phien A

GOLD BUY 1614 – 1615
Stoploss 1610
Take Profit 1618 – 1620

GBPUSD BUY 1,561X – 1,562X
sTOPLOSS 1,5590
TAKE PROFIT 1,5678

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 9, 2012 — 10:55 chiều