Chien luoc phien a 11/12/2012

PHIEN A
@EURUSD BUY 1.292X, STOP 2890 TP50 PIP
GOLD BUY 1708-1709 STOP 1704 TP 10$

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Hai 10, 2012 — 11:44 chiều