Chiến lược lướt sóng Phiên Mỹ 29/11/2012

PHIEN MY GOLD BUY 20 STOP 16 TP 10$

@EURUSD BUY 295X 296X STOP 2920 TP 50 PIP

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Một 29, 2012 — 12:28 chiều