Chiến lược lướt sóng phiên á 10/12

Phien A
@GOLD Sell 1705 Stop 1709 TP 10$
@eurusd buy 288x -1,29, Stop 2860, tp 50 pip

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Hai 9, 2012 — 11:21 chiều