Chiến lược Phiên Âu 3/12/2012

Phien Au
@eurusd buy quanh 1.30 Stoploss 1.2970 TP 50 pip
@GOLD BUY 16 STOP 13 TP 10$

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Hai 3, 2012 — 7:39 sáng