Chiến lược @eurusd và gold phiên âu

@EURUSD BUY quanh 1,289x, Stoploss 1,2860, TP 1,2950 – 2970
@GOLD BUY 1705-1707, Stoploss 1703, TP 1718

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Hai 10, 2012 — 8:26 sáng