Chien luoc giao dich phien A 14/1

Phien A
@EURUSD buy quanh 1,33, Sl 13280, TP 50 pip
@AUDUSD BUY 1.051x Stop 1,0480, TP50 pip

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Một 13, 2013 — 11:36 chiều