Chiến lược lướt sóng gold 2/8

GOLD SELL 1505 -1507

Stop 1511

TP 1595

Lưu ý GOLD tạo 1 pinbar bóng dài cảnh báo đà giảm bị chặn lại nên mục tiêu Sell ở mức thấp .

@GBPUSD SELL 1.558X Stop 1,5630 TP 1,5480

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 1, 2012 — 11:53 chiều