Chiến lược lướt sóng Phiên Mỹ 4/1/2013

PHIEN MY
@EURUSD SELL 301x Stop 3045 tp 50 pip
@gbpusd sell 604x, Stop 6075, tp 50 pip

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Một 4, 2013 — 12:08 chiều