Chiến lược lướt sóng Phiên Mỹ 9/1

PHIEN MY
@EURUSD BUY 305X, sTOP 3010, TP 50 PIP
@GBPUSD SELL 603X, TP 70 PIP, STOP 6075

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Một 9, 2013 — 12:26 chiều