Chiến lược GOLD & FOREX Phiên Âu 3/8/2012

XAUUSD

Pivot: 1595.7
Xu hướng ưu tiên: Vị thế Bán khi giá nằm dưới 1595.7 mục tiêu chốt lời tại các mức 1583.4 và 1576.4, mức thấp 1564.7.
Xu hướng thay thế:Vị thế Mua khi giá nằm trên 1595.7 mục tiêu chốt lời tại các mức 1605.4 và 1614.9.

img1

USDCAD

Pivot: 1.0052
Xu hướng ưu tiên: Vị thế Mua khi giá nằm trên 1.0052 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.0075 và 1.0102, mức cao 1.0135. 
Xu hướng thay thế:Vị thế Bán khi giá nằm dưới 1.0052 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.0021 và 0.9984.

img1

AUDUSD

Pivot: 1.0492
Xu hướng ưu tiên: Vị thế Bán khi giá nằm dưới 1.0492 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.0444 và 1.0405, mức thấp 1.0380.
Xu hướng thay thế:Vị thế Mua khi giá nằm trên 1.0492 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.0517 và 1.0549.

img1

EURUSD

Pivot:  1.2239
Xu hướng ưu tiên:  Vị thế bán khi giá nằm dưới 1.2239 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.2136 và 1.2072.
Xu hướng thay thế:  Vị thế mua khi giá nằm trên 1.2239 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.2343 và 1.2407.

img1

GBPUSD

Pivot:  1.5560
Xu hướng ưu tiên:  Vị thế bán khi giá nằm dưới 1.5560 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.5488 và 1.5444.
Xu hướng thay thế:  Vị thế mua khi giá nằm trên 1.5560 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.5632 và 1.5677.

img1

USDJPY

Pivot:  78.29
Xu hướng ưu tiên:  Vị thế bán khi giá nằm dưới  78.29. Mục tiêu chốt lời tại các mức hỗ trợ 78.03 và 77.87.
Xu hướng thay thế:  Vị thế mua khi giá nằm trên 78.29. Mục tiêu chốt lời tại các mức 78.45 và 78.55.

img1

USDCHF

Pivot:  0.9816
Xu hướng ưu tiên:  Vị thế mua khi giá nằm trên 0.9816. Mục tiêu chốt lời tại các mức kháng cự 0.9894 và 0.9943.
Xu hướng thay thế:  Vị thế bán khi giá nằm dưới 0.9816, mục tiêu chốt lời tại mức hỗ trợ 0.9738 và 0.9611.

img1
Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 3, 2012 — 7:46 sáng