BẢN TIN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT NGÀY 01/08/2012

XAUUSD

Pivot: 1617.6
Xu hướng ưu tiên: Vị thế Bán khi giá nằm dưới 1617.6 mục tiêu chốt lời tại các mức 1607.7 và 1602.9, mức thấp 1596.3.
Xu hướng thay thế:Vị thế Mua khi giá nằm trên 1617.6 mục tiêu chốt lời tại các mức 1624.0 và 1632.4.

img1

USDCAD

Pivot: 1.0024
Xu hướng ưu tiên: Vị thế Mua khi giá nằm trên 1.0024 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.0046 và 1.0073, mức cao 1.0102.
Xu hướng thay thế:Vị thế Bán khi giá nằm dưới 1.0024 mục tiêu chốt lời tại các mức 0.9991 và 0.9966.

img1

AUDUSD

Pivot: 1.0508
Xu hướng ưu tiên: Vị thế Bán khi giá nằm dưới 1.0508 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.0459 và 1.0431, mức thấp 1.0391.
Xu hướng thay thế:Vị thế Mua khi giá nằm trên 1.0508 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.0530 và 1.0558.

img1

EURUSD

Pivot:  1.2293
Xu hướng ưu tiên:   Vị thế mua khi giá nằm trên 1.2293 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.2344 và 1.2374.
Xu hướng thay thế:  Vị thế bán khi giá nằm dưới 1.2293 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.2263 và 1.2243.

img1

GBPUSD

Pivot:  1.5676
Xu hướng ưu tiên:  Vị thế bán khi giá nằm dưới 1.5676 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.5636 và 1.5611.
Xu hướng thay thế:  Vị thế mua khi giá nằm trên 1.5676 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.5715 và 1.5740.

img1

USDJPY

Pivot:  78.15
Xu hướng ưu tiên:  Vị thế bán khi giá nằm dưới  78.15. Mục tiêu chốt lời tại các mức hỗ trợ 77.98 và 77.88.
Xu hướng thay thế:  Vị thế mua khi giá nằm trên 78.15. Mục tiêu chốt lời tại các mức 78.31 và 78.41.

img1

USDCHF

Pivot:  0.9769
Xu hướng ưu tiên:  Vị thế bán khi giá nằm dưới 0.9769, mục tiêu chốt lời tại mức hỗ trợ 0.9729 và 0.9705.
Xu hướng thay thế:  Vị thế mua khi giá nằm trên 0.9769. Mục tiêu chốt lời tại các mức kháng cự 0.9809 và 0.9832.

img1
Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 1, 2012 — 8:39 sáng