Chiến lược GOLD 27/7/2012

BUY quanh 1610
Stoploss 1604
TP 10$ -15$

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Bảy 27, 2012 — 1:21 chiều