Hướng dẫn trade theo tin News ForexFactory.com

New tương đối mạnh là loại tin đứng sau tin khủng. Ta hiểu tin khủng là tin về chính sách tiền tệ, lãi suất, việc làm, thiên tai…. tạo sự bién động ngay tức thời, nhanh và mạnh.

Đứng sau new khủng là tin tương dối mạnh như: -niềm tin kinh doanh, nièm tin tiêu dùng, đơn đặt hàng công nghiệp, GDP… có tác động lên thị trường tuy chậm hơn ít hơn tin khủng nhưng đó là những new thường xuyên được công bố.

Với tin tương đối mạnh ta dễ dàng phân biệt được tốt xấu, nhưng không nên hiểu theo kiểu nôm na tốt lên xấu xuống ngay. Tin ra đánh ngay cũng có khi mang lại lợi nhuận vì tt có lúc chạy ngay sau new, nhưng đó không phải là phương pháp hay vì TT có tỷ lệ áp đảo là phản ứng chậm với new. Sau một khoảng thời gian thì TT mới có một khoảng đi theo hướng new.

Như vậy chúng ta áp dụng như thế nào?

Chúng ta phân biệt các trường hợp sau:

1-TT đã chạy cùng hướng với tin trước lúc tin ra. Ví dụ như USD tăng và tiếp theo là tin Mỹ tốt, hoặc USD giảm và tiếp theo là tin Mỹ xấu.

2-TT đã chạy ngược hướng với tin trước lúc tin ra. Ví dụ như USD tăng và tiếp theo là tin Mỹ xấu, hoặc USD giảm và tiếp theo là tin Mỹ tốt.

trade forex theo tin tuc news luot song

trade forex theo tin tuc news luot song 2

trade forex theo tin tuc news luot song 3

Bài viết liên quan:

Quản lý vốn – Rủi ro trong giao dịch Forex

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Hai 10, 2012 — 4:06 sáng