Chien luoc GOLD va EURUSD phien A 11/1/2013

Phien A
@EURUSD BUY 323x Sl 3190 TP 3290

@GOLD BUY quanh 65, Sl 1661 TP 10 usd

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Một 11, 2013 — 12:17 sáng