PHIEN MY 3/12/2012

PHIEN MY
@EURUSD BUY 302x Stop 2990 TP 50 pip
GOLd buy 13 stop 09 tp 10$

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Hai 3, 2012 — 12:47 chiều