Phien A 4/12/2012

Phien A
@EURUSD BUY 302x – 303x Stop 2990 TP 50 pip
@GOLD BUY 12-13 TP 10$ STOP 1707

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Hai 3, 2012 — 11:36 chiều