Phien my 29/8

Phien my 29/8

GOLD BUY quanh 1663
Stoploss 1659
Take Profit 10$ -15$

GBPUSD BUY 1,583x
sTOPLOSS 1,58
TAKE PROFIT 50 – 100 pip

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 29, 2012 — 12:28 chiều