Phien A 29/8

GOLD BUY 1663-1665
Stoploss 1661
Take Profit 1672

GBPUSD BUY 1,581x
STOPLOSS 1,5780
TAKE PROFIT 1,583x – 585x

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 28, 2012 — 11:26 chiều