Update Phiên Á 28/8

Update Phiên Á 28/8

GOLD SELL quanh 1660 – 1662
Stoploss 1665
TP 1652

GBPUSD BUY lướt sóng 1,574x
Stoploss 15715
TP 1,5780

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 28, 2012 — 1:22 sáng