PHIEN A 17/12

Phien A 17/12 @gold buy 1696-1697 tp 10$ stop 1693

@EURUSD buy 315x Stop 3120 tp 50 pip

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Hai 16, 2012 — 11:13 chiều