PHIEN AU 23-1

PHIEN AU
EURUSD BUY 1.329x Stop 3260 tp 50 pip
@gold buy 1690 stop 1684 tp 10 usd

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Một 23, 2013 — 12:08 sáng