Phien A 13/3

PHIEN A

EURUSD BUY 301x Stop 2980 tp 50 pip

GOLD BUY 1588 sTOP 1584 TP 1598

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Ba 12, 2013 — 11:38 chiều