Kinh doanh Forex - Tư vấn đầu tư

Hỗ trợ tài khoản Forex - Chiết khấu Rebate

Phien A 13/3

PHIEN A

EURUSD BUY 301x Stop 2980 tp 50 pip

GOLD BUY 1588 sTOP 1584 TP 1598

Bắt đầu kinh doanh Forex !?

* Giao dịch trên phần mềm Meta Trader 4
* Thành viên của FSA và NFA. Giao dịch tiền tệ, vàng, bạc, dầu,các sản phẩm nông nghiệp ,CFDs,...
* Không commission, spread và swap thấp & Rebate . Hình thức thanh toán: Visa/Master Card và Bank Wire.

Hỗ trợ Mở tài khoản Forex.com và Hướng dẫn nộp, rút tiền, liên hệ:
Yahoo: fx.dragon
Mobile: 0947.409.918

Updated: March 12, 2013 — 11:38 pm
Kinh doanh Forex - Tư vấn đầu tư © 2014 by Phuong Le Copyright reserved by DMCA DMCA.com