Nhận định xu hướng- Chiến lược GOLD Phiên Á + ÂU 19/6/2012

Buy $1625-1626
Take profit $1633
Cut Loss $1621
Chiến lược Bán (SELL)  Sell $1,633
Take profit $5 – $7
Cut Loss $1636,6

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Bảy 28, 2012 — 1:25 chiều