Nhận định xu hướng & Chiến lược GOLD 30-7

Biểu đồ Daily

Daily chart

Giá Breakout mô hình tam giác cân, xu hướng tăng đang chiếm ưu thế . Tuy nhiên, thông thường sau khi Breakout Trendline kháng cự, giá có khuyh hướng hồi về gần mức hỗ trợ tại Trendline Support .

Biểu đồ M30

Dãy Bollinger Bands cân bằng giá tạo hỗ trợ vùng 1617, quanh vùng Trendline và hội tụ các mứ cản trong quá khứ.

Chiến lược lướt sóng :

BUY quanh 1617-1618

Stoploss 1613

Take Profit 1628 – 1629

Support @1617

 

 

 

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Bảy 29, 2012 — 11:32 chiều