GOLD – GBPUSD 5/9

GBPUSD SEll 1,587x

Stoploss 1,5895

TP 30 pip

 

GOLD BUY 1688

Stoploss 1684

TP 10$

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Chín 5, 2012 — 1:20 sáng