Chiến lược lướt sonngs AUDUSD phiê ÂU

PHIEN AU @AUDUSD BUY 037x, Stop 0330, TP 0415 @USDJPY Sell 86,3x, Stop 86,65, TP 85.86

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Hai 28, 2012 — 7:48 sáng