Chiến lược GOLD & FOREX Phiên Âu + Mỹ 6/8

XAUUSD

Pivot: 1598.4
Xu hướng ưu tiên: Vị thế Mua khi giá nằm trên 1598.4 mục tiêu chốt lời tại các mức 1611.1 và 1614.9, mức cao 1619.3.
Xu hướng thay thế:Vị thế Bán khi giá nằm dưới 1598.4 mục tiêu chốt lời tại các mức 1590.2 và 1584.2.

img1

USDCAD

Pivot: 1.0023
Xu hướng ưu tiên: Vị thế Bán khi giá nằm dưới 1.0023 mục tiêu chốt lời tại các mức 0.9985 và 0.9942, mức thấp 0.9927.
Xu hướng thay thế: Vị thế Mua khi giá nằm trên 1.0023 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.0068 và 1.0092, mức cao 1.0119.  

img1

AUDUSD

Pivot: 1.0523
Xu hướng ưu tiên: Vị thế Mua khi giá nằm trên 1.0523 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.0570 và 1.0602.
Xu hướng thay thế:Vị thế Bán khi giá nằm dưới 1.0523 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.0501 và 1.0478, mức thấp 1.0456.

img1

EURUSD

Pivot:  1.2312
Xu hướng ưu tiên:  Vị thế mua khi giá nằm trên 1.2312 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.2452 và 1.2539.
Xu hướng thay thế:  Vị thế bán khi giá nằm dưới 1.2312 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.2225 và 1.2173.

GBPUSD

Pivot:  1.5600
Xu hướng ưu tiên:  Vị thế mua khi giá nằm trên 1.5600 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.5659 và 1.5694.
Xu hướng thay thế:  Vị thế bán khi giá nằm dưới 1.5600 mục tiêu chốt lời tại các mức 1.5543 và 1.5508.

img1

USDJPY

Pivot:  78.46
Xu hướng ưu tiên:  Vị thế bán khi giá nằm dưới  78.46. Mục tiêu chốt lời tại các mức hỗ trợ 78.19 và 78.02.
Xu hướng thay thế:  Vị thế mua khi giá nằm trên 78.46. Mục tiêu chốt lời tại các mức 78.73 và 78.90.

img1

USDCHF

Pivot:  0.9757
Xu hướng ưu tiên:  Vị thế bán khi giá nằm dưới 0.9757, mục tiêu chốt lời tại mức hỗ trợ 0.9688 và 0.9646.
Xu hướng thay thế:  Vị thế mua khi giá nằm trên 0.9757. Mục tiêu chốt lời tại các mức kháng cự 0.9824 và 0.9867.

img1
Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 6, 2012 — 7:51 sáng