Chiến lược lướt sóng GOLD phiên Á + Âu

GOLD BUY quanh 1606

Stop 1599

TP 1625

Chiến lược theo mô hình Harmonic hôm qua đã TP thành công. GOLD phá vỡ trend giảm ( resistence trendline ) hướng đến mục tiêu cao hơn. Hỗ trợ mạnh quanh 1606. Cản cứng tại 1600, hôm qua là kháng cự, nay trở thành hỗ trợ mạnh.

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Hai 27, 2013 — 12:09 sáng