Chiến lược giao dịch Gold & Eurusd phiên âu

PHIEN AU GOLD BUY 25-26 STOP 22 TP 10$

@EURUSD BUY 1,3x STOP 1,2975 TP 50 PIP

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Một 30, 2012 — 7:21 sáng