Chiến lược giao dịch GOLD – EURUSD 14-3

Phien A
GOLD BUY 1586-1587 sTOP 1583 TP 1595
EURUSD BUY 294X STOP 2910 TP 50 pip

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Ba 13, 2013 — 11:55 chiều