Chiến lược giao dịch Vàng-Forex Phiên Á 30/11

PHIEN A
GOLD BUY 20-23, STOP 16 TP 35
@EURUSD BUY 294X SOP 2920 TP 50 PIP

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Một 29, 2012 — 11:18 chiều