Chiến lược giao dịch Forex la gì?

chien luoc giao dich forex

CHIẾN LƯỢC LÀ GÌ?

Trong kinh doanh,chiến lược là một kế hoạch hành động xuyên suốt trong thời gian dài. Chiến lược khác với chiến thuật ở điểm nào? Chiến thuật là một chiêu thức cụ thể để hành động, ví dụ: chiến thuật đánh du kích, chiến thuật dương đông kích tây. Còn chiến lược mang tính dài hạn và quan trọng nhất đối với chiến lược phải tạo SỰ KHÁC BIỆT .

KHÁC BIỆT ở đây có 2 điểm chính

  1. Khác biệt về GIÁ , giá cạnh tranh. Giá là một vấn đề rất quan trọng đối với người lập chiến lược , chúng ta có thể giảm chi phí để giảm giá bán hàng
  2. Khác biệt về CHẤT LƯỢNG sản phẩm hoặc tính năng độc đáo hơn đối thủ cạnh tranh

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG FOREX LÀ GÌ ?

Chiến lược có các nhóm chính sau đây:

  • Chiến lược giao dịch an toàn
  • Chiến lược mạo hiểm

CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH FOREX LÀ GÌ?

Chiến thuật là phương pháp giao dịch CỤ THỂ, để nhìn vào biểu đồ có thể biết cơ hội giao dịch sắp đến. Khi nào tham gia thị trường, khi nào thoát ( chốt lời, cắt lỗ ). Ví dụ: KinhdoanhForex.net sử dụng chiến thuật giao dịch theo momentum http://www.kinhdoanhforex.net/phan-tich-ky-thuat-rsi-momentum/

Mỗi Trader bước chân vào thị trường cần xác định rõ chiến lược giao dịch chiến thuật giao dịch mới “bảo toàn tính mạng cho tài khoản giao dịch ” 😀

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Hai 25, 2013 — 2:47 sáng