Chiến lược giao dịch GOLD phiên Âu 30/7

Xu hướng tăng

Chiến lược BUY

Mua vùng 1617-1618

Stoploss 1614

Take Profit 1625 – 1629

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Bảy 30, 2012 — 6:54 sáng