Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch ảo DEMO

VIDEO hướng dẫn mở tài khoản ảo DEMO sàn giao dịch FOREX.COM UK

Mở tài khoản ảo để thực tập giao dịch Vàng – ngoại hối Forex tại sàn giao dịch Forex.com Uk ( Anh Quốc )
Click vào thẻ File > Open an account 

Điền thông tin , không cần điền thông tin thật 🙂

Bạn nên mở tk tầm $3000 để thực hành giao dịch nghiêm túc, không nên mở acc lớn 50k để giao dịch tự  do, điều này dễ tạo thành thói quen vô kỷ luật.

Bài viết liên quan: http://www.kinhdoanhforex.net/mo-tai-khoan-demo-thuc-hanh-trade-forex-gold

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Hai 25, 2013 — 1:56 sáng