PHIEN A 24-1

PHIEN A

EURUSD BUY quanh 133, Stop 1,3270, TP 40 pip

AUDUSD BUY 052x Stop 1,05 TP 0560

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Một 23, 2013 — 11:54 chiều