Phien a 29-1

Phien a
EURUSD BUY 343x Stop 3420 TP 3470
AUDUSD BUY 1.04 stop 1.0370 TP 0460

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Một 28, 2013 — 11:29 chiều