Kinh doanh Forex - Tư vấn đầu tư

Hỗ trợ tài khoản Forex - Chiết khấu Rebate

Phien a 29-1

Phien a
EURUSD BUY 343x Stop 3420 TP 3470
AUDUSD BUY 1.04 stop 1.0370 TP 0460

Bắt đầu kinh doanh Forex !?

* Giao dịch trên phần mềm Meta Trader 4
* Thành viên của FSA và NFA. Giao dịch tiền tệ, vàng, bạc, dầu,các sản phẩm nông nghiệp ,CFDs,...
* Không commission, spread và swap thấp & Rebate . Hình thức thanh toán: Visa/Master Card và Bank Wire.

Hỗ trợ Mở tài khoản Forex.com và Hướng dẫn nộp, rút tiền, liên hệ:
Yahoo: fx.dragon
Mobile: 0947.409.918

Updated: January 28, 2013 — 11:29 pm
Kinh doanh Forex - Tư vấn đầu tư © 2014 by Phuong Le Copyright reserved by DMCA DMCA.com