Chiến lược lướt kinh doanh Vàng – EURUSD Phiên Á 25-2

Xem ảnh Phân tích kỹ thuật ở dự báo trước http://www.kinhdoanhforex.net/chien-luoc-luot-song-gold-25-2

Thị trường duy trì đà tăng theo lực hỗ trợ momentum. Khuyến nghị tiếp tục mua EURUSD và Vàng XAUUSD.

Phien A
EURUSD BUY 318x Stop 3150 TP 3240
GOLD BUY 1572-1574 Stop 1569 TP 1587 – 1595

phân tich ky thuat gold forexGOLD đang ở vùng hỗ trợ mạnh 1572, hướng đến kháng ở vùng 1595.

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Hai 24, 2013 — 11:41 chiều