Chiến lược giao dịch phiên Á

PHIEN A GOLD

BUY quanh 1598 Stop 1593 TP 1607

GBPUSD BUY 5140 Stop 5110 tp 1.52

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Ba 26, 2013 — 11:55 chiều