Phân tích kỹ thuật Forex – System nâng cao #4 (Giao dịch theo RSI và Full Stochastic)

System này có khả năng thắng lớn nên được nhiều Forex trader sử dụng.

Khung thời gian : ngày

Cặp tiền : bất kỳ

Công cụ : SMA 150, RSI (3) với các đường ngang tại mức 80 và 20, Full Stochastic (6, 3, 3) với các đường ngang tại mức 70 và 30.

Nguyên tắc giao dịch :

Mở giao dịch trong xu hướng lên : khi giá bên trên đường SMA 150 thì quan sát RSI chờ vượt xuống dưới 20. Sau đó quan sát Stochastic, khi các đường Stochastic cắt nhau xuất hiện và phải dưới 30 thì mở giao dịch long với candle giá mới.

Nếu một trong 02 điều kiện trên không thỏa thì không mở giao dịch.

Ngược lại với xu hướng xuống : khi giá bên dưới đường SMA 150, RSI đi lên trên 80 và Stochastic cắt nhau trên 70 thì mở giao dịch short

Stop loss được đặt và điều chỉnh theo đỉnh/đáy của đợt biến động mới nhất.

Nguyên tắc đóng giao dịch :

Cách 1 : sử dụng Stochastic – các đường Stochastic cắt nhau trên 70 (với uptrend) hoặc dưới 30 (với downtrend).

Cách 2 : sử dụng trailing stop – đối với uptrend đặt trailing stop khi lần đầu tiên Stochastic chạm 70. Đặt trailing stop dưới giá thấp nhất của candle trước đó và dời theo mỗi khi xuất hiện candle mới.

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	7.jpg<br />
Xem:	1<br />
KT :	20,0 KB<br />
ID :	571

System này cho phép xác định điểm mở giao dịch tốt với mức stop loss chặt và khả năng thu lợi nhuận cao.

Bạn có thể theo đổi nguyên tắc đóng giao dịch để tìm ra phương án tối ưu, ví dụ : sử dụng các công cụ khác như Fibonacci …

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Một 21, 2013 — 2:52 sáng