Chiến lược GOLD Phiên Á 5/11/2011

GOLD BUY 75-76, STOP 72 TP 10$

@EURUSD SELL 285x, Stop 2880, tp 50 pip

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Một 4, 2012 — 11:24 chiều