Chiến lược giao dịch forex gold phiên á 26/11

Phien á

@eurusd sell lướt sóg 297x, stop 2995 tp 50 pip

@gold buy 47-48, stop 43 tp 10$

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Một 25, 2012 — 11:38 chiều