Thời điểm nào nên giao dịch Forex?

Thực tế thì không phải lúc nào thị trường cũng có xu hướng rõ ràng, trong tình hình Sideway thì xác suất xảy ra cao hơn, Do đó các Trader nên chú ý một số khung thời gian để phân tích thị trường và vào lệnh chuẩn hơn. Chủ đề này chia sẻ một số thời điểm trong ngày có khả năng dao động mạnh. Các thời gian này được quan sát dựa trên các thời điểm công bố tin tức.

Phiên Á:

Nên theo dõi thị trường vào lúc 8:30 – 9:30′ Khoảng thời gian này vào Phiên giao dịch của Hồng  Kông, trước 6:30′ không nên vào lệnh vì Phiên Úc Sedney thường biến động rất phức tạp, dễ xuất hiện tín hiệu nhiễu, do đó nên theo dõi thị trường từ 8:30. Cơ hội giao dịch trong phiên Á cũng hay xảy ra lúc này.

Phiên Âu:

Phân tích thị trường lúc 1:30′ Đây là thời gian giao phiên nên dễ đón đầu sóng phiên giao dịch EU. Thời gian nên Trade vào lúc 14:00 hoặc 3:45′. Thời điểm này hay dao động có khuynh hướng.

Phiên Mỹ:

Tìm cơ hội giao dịch lúc 7:15. Phiên Mỹ thường công bố các chỉ  số kinh tế lúc 7:30, không nhảy vào thị trường ngay lúc tin tức được Publish, dễ bị quét Stoploss do giá giật mạnh
Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Năm 2, 2013 — 9:34 sáng