Phân tích các chỉ số trên Forexfactory.com

Xem thêm : Phân tích cơ bản với các chỉ số kinh tế cơ bản

Forexfactory.com là một trang web đơn giản nhất nhưng có hiệu quả cho trader cập nhật thông tin nhanh.

Cá nhân tôi chủ yếu sử dụng các chỉ số này để định lượng các cặp tiền tệ. Tất nhiên đó là thời điểm tin ra, còn hàng ngày cũng có tìm đọc chi tiết hơn trong các bản tin khác. Hàng ngày cũng coi lại các chỉ số ở trang này để biết tin ra như vậy thì thị trường phản ứng ra sao? Xem các chỉ số thời gian trước để áp dụng cho định hướng hôm nay.

Để xem lại các chỉ số, thông tin của một mã nào đó ta click vào TAB thời gian và chọn từ ngày nào đến ngày nào. Ngoài ra click vào Filter đẻ chọn mã cần xem, chọn loại thông tin cần xem. Nếu ta chọn 1 lúc nhiều mã sẽ khó đọc chỉ số.

Tất cả đều có hình minh họa.

Trong trang này có nhiều nội dung cần đọc lắm, ví dụ diễn đàn chẳng hạn.

Xem các chỉ số kinh tế trên trang ForexFactory

Xem các chỉ số kinh tế trên trang ForexFactory

s

Xem thông tin chi tiết thời điểm công bố và nội dung tin tức

Xem thông tin chi tiết thời điểm công bố và nội dung tin tức

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Bảy 28, 2012 — 2:11 chiều