Mô hình nến Nhật cơ bản trong giao dịch Forex

Các mô hình nến Nhật cơ bản trong giao dịch Forex

Điều này cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về động thái của giá và tạo thành bản chất của giá đỡ.

1.1.1 Thân dài đối lập với thân ngắn
Thân dài hơn chỉ áp lực mua hoặc bán mạnh hơn. Ngược lại các giá đỡ ngắn hơn chỉ sự biến động giá ít hơn và mô tả một sự do dự giữa tăng giá (đầu cơ, bulls) và giảm giá (bán tháo, bears). Bull là người mua, bear là người bán.

Các giá đỡ trắng dài hiển thị áp lực mua mạnh. Giá đỡ trằng dài hơn, hơn nữa giá đóng bên trên giá mở. Điều này chỉ ra rằng giá tăng đáng kể từ giá mở đến giá đóng và người mua nhiều hơn. Nói các khác, người mua đang chống lại người bán.
Giá đỡ đen dài chỉ áp lực bán mạnh. Giá đỡ đen dài hơn, hơn nữa giá đóng bên dưới giá mở. Điều này chỉ rằng giá giảm nhiều từ giá mở và người bán nhiều hơn. Nói cách khác, người bán đang giành giật người mua.
1.1.2 Bóng dài đối lập với bóng ngắn
Bóng trên và bóng dưới của giá đỡ có thể cung cấp thông tin giá trị về phiên giao dịch. Bóng trên mô tả phiên giao dịch cao và bóng dưới là phiên giao dịch thấp.
Giá đỡ với bóng ngắn chỉ rằng phần lớn hoạt động giao dịch được giới hạn gần giá mở và giá đóng.
Giá đỡ với bóng dài chỉ rằng hoạt động giao dịch được mở rộng so với giá mở và giá đóng.

Giá đỡ với bóng trên dài và bóng dưới ngắn chỉ rằng người mua chiếm ưu thế trong kỳ giao dịch và giá đặt mua cao hơn. Tuy nhiên, người bán sau đẩy giá xuống khỏi mức cao và giá đóng yếu tạo ra bóng trên dài.
Trong trường hợp khác, giá đỡ với bóng dưới dài và bóng trên ngắn chỉ rằng người bán chiếm ưu thế trong phiên giao dịch và khiến cho giá thấp hơn. Tuy nhiên, người mua sau đặt lại giá mua cao hơn vào cuối kỳ giao dịch và giá đóng cao (mạnh) tạo ra bóng thấp dài.
1.2 Các mẫu cơ bản
1.2.1 Marubozu
Marubozu nghĩa là không có bóng trên thân. Giá thấp và giá cao được mô tả bởi giá mở và giá đóng

Một Marubozu trắng là một thân trắng dài không có bóng chỉ xu hướng đầu cơ (tăng giá). Nó hình thành khi giá mở bằng giáthấp và giá đóng bằng giá cao. Điều này chỉ ra rằng người mua điều khiển hoạt động giá từ giao dịch đầu tiên đến giao dịch cuối cùng. Nó thường trở thanh phần đầu tiên của một thời kỳ tăng giá kéo dài hoặc một mẫu chuyển sang hướng tăng giá.
Một Marubozu đen là một thân đen dài không bóng. Nó hình thành khi giá mở bằng giá cao và giá đóng bằng giá thấp. Điều này chỉ rằng người bán điều khiển hoạt động giá từ phiên giao dịch đầu đến cuối. Nó thường đưa đến thời kỳ giảm giá kéo dài hoặc đổi sang hướng giảm giá.
1.2.2 Spinning Tops
Giá đỡ với một bóng trên dài, bóng dưới dài và thân nhỏ được gọi là đỉnh xoay. Màu của thân không quan trọng lắm. Mẫu này chỉ sự giằng co giữa xu hướng tăng giá và giảm giá.

Một thân nhỏ chỉ sự biến động nhỏ giữa giá mở và giá đóng, và bóng chỉ rằng cả người mua và người bán tích cực hoạt động trong suốt phiên giao dịch. Mặc dù phiên giao dịch mở và đóng với một chút ít biến động, giá biến đổi đáng kể cao hơn và thấp hơn trong kỳ giao dịch. Cả người bán cũng như người mua không thể giành được quyền kiểm soát cao hơn và kết quả là tạm ngưng (giải lao, standoff).
Sau một giá đỡ trắng dài hoặc một giai đoạn tăng giá dài (tăng trưởng), một spinning top chỉ sự yếu đi giữa người mua và một thay đổi tiềm năng hoặc sự gián đoạn trong xu hướng.
Sau một giá đỡ đen dài hoặc một giai đoạn suy giảm dài, một đỉnh xoay chỉ sự yếu đi giữa người bán và một thay đổi tiềm năng hoặc sự gián đoạn trong xu hướng.

1.2.3 Doji
Đường Doji là mẫu với cùng giá mở và giá đóng.
Theo lý tưởng, giá mở và giá đóng nên bằng nhau. Một doji với giá mở và giá đóng bằng nhau sẽ được ưu tiên, điều này quan trọng để nằm được bản chất của giá đỡ.
Doji truyền đạt một khả năng của sự giành co hoặc cuộc tranh đua giữa người bán và người mua. Giá biến đổi trên và dưới giá mở trong suốt kỳ giao dịch, nhưng đóng tại hoặc gần giá mở. Kết quả là sự tạm ngừng. Cả người bán và mua đều không thể giành quyền kiểm soát và điểm chuyển đổi có thể phát sinh.
Việc xác định tầm quan trọng của Doji sẽ phụ thuộc vào giá, biến đổi gần đó, và các giá đỡ trước đó. Liên quan đến giá đỡ trước đó, doji có một thân rất ngằn xuất hiện như một đường mỏng. Một doji hình thành giữa các giá đỡ khác với thân nhỏ (như đỉnh xoay) sẽ không được coi là quan trọng. Tuy nhiên, một doji hình thành giữa các giá đỡ với thân dài sẽ được cho rằng có ý nghĩa.
Có 04 kiểu doji đặc biệt. Chiều dài của bóng trên và dưới có thể biến đổi và giá đỡ trông như thánh giá, thánh giá đảo ngược hoặc dấu trừ. Từ “doji” ám chỉ cả dạng số ít hoặc số nhiều.

1.2.4 Doji và xu hướng
Sự liên quan của một doji dựa trên xu hướng trước đó hoặc các giá đỡ trước đó. Sau một đợt tăng giá, hoặc một giá đỡ trắng dài, một doji báo hiệu rằng áp lực mua bắt đầu yếu.
Sau một đợt giảm giá hoặc một giá đỡ đen dài, một doji báo hiệu rằng áp lực bán bắt đầu hạ bớt. Doji chỉ rằng cán cân cung và cầu đang trở nên cân bằng và một biến đổi xu hướng sắp diễn ra. Chỉ riêng Doji thì không đủ để chứng tỏ một sự đảo chiều và cần phải có thêm các thông tin khác.

Sau một đợt tăng giá, hoặc một giá đỡ trắng dài, một một doji báo hiệu rằng áp lực mua bắt đầu yếu và xu hướng lên có thể sắp sửa kết thúc. Giá giảm thường là từ một vị trí không có người mua, sự duy trì áp lực mua cần thiết để giữ vững xu hướng lên. Do đó, một doji có thể có ý nghĩa hơn sau một xu hướng lên hoặc một giá đỡ trắng dài. Kể cả sau khi một doji hình thành, hướng xuống tiếp sau đó cần thiết cho việc xác nhận giảm giá.

Sau một đợt giảm giá hoặc một giá đỡ đen dài, một doji chỉ rằng áp lực bán có thể giảm bớt và xu hướng xuống có thể sằp chấm dứt. Mặc dù người mua đang bắt đầu mất quyền kiểm soát giá giảm, cần có thêm mua mạnh để xác định một đảo hướng.
Trước khi chuyển qua các mẫu giá đỡ đảo hướng, có một vài nguyên tắc chung cần tìm hiểu.
1.3 Các mẫu đảo hướng
1.3.1 Xu hướng trước đó
Đối với một mẫu đủ điều kiện coi như một mẫu đảo hướng, cần có một xu hướng trước đó để đảo hướng. Đảo hướng tăng giá cần một hướng xuống trước đó và đảo hướng giảm giá cần một hướng lên trước đó.
1.3.2 Đảo hướng bóng dài (Long Shadow)
Có hai cặp mẫu đảo hướng giá đỡ đơn hình thành bởi một thân nhỏ, một bóng dài và một bóng ngắn hoặc không có. Bóng dài cần dài ít nhất bằng hai lần thân, thân có thể là trắng hoặc đen. Vị trí của bóng dài và động thái giá trước đó quyết định sự phân loại.
Cặp đầu tiên, cái búa (hammer) và người bị treo (hanging man), với một thân nhỏ và bóng dài bên dưới. Cặp thứ hai, sao băng (shooting star) và búa ngược (inverted hammer), với một thân nhỏ và bóng trên dài. Động thái giá trước đó và thông tin thêm nữa quyết định bản chất tăng giá hoặc giảm giá của giá đỡ. Cái búa và búa ngược hình thành sau một giảm giá và là mẫu đảo hướng tăng giá, trong khi một sao băng và người bị treo hình thành sau một tăng giá và là mẫu đảo hướng giảm giá.
1.3.3 Hammer and Hanging Man (Cái búa và người bị treo)
Chiếc búa và người bị treo hoàn toàn giống nhau, nhưng có khác nhau dựa vào động thái giá trước đó. Cả hai có thân nhỏ (đen hoặc trắng), bóng dưới dài và bóng trên ngắn hoặc không có. Như với hầu hết việc hình thành giá đỡ đơn hoặc đôi, chiếc búa và người bị treo cần xác định động thái trước đó


Chiếc búa là một mẫu đảo chiều tăng giá mà nó hình thành trong một xu hướng đi xuống. Nó được gọi như vậy vì thị trường đang bị ép xuống đáy. Sau một đợt giảm giá, chiếc búa báo hiệu một sự hồi phục tăng giá. Mức thấp của bóng dưới dài hàm ý rằng người bán đã điều khiển giá thấp hơn trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, phần cuối mạnh chỉ rằng người mua giành lại vị trí của họ tại cuối phiên giao dịch. Trong khi điều này dường như để tác động, chiếc búa cần thêm sự xác định tăng giá. Mức thấp của chiếc búa chỉ rằng hiện còn nhiều người bán. Có thêm áp lực mua thì cần thiết trước khi hành động. Sự xác định điều này là một giá đỡ trắng dài.
Tiêu chuẩn nhận biết :

  • Bóng dài khoảng hai hoặc 3 lần thân.
  • Bóng trên nhỏ hoặc không có.
  • Thân ở vị trí trên của cuối một kỳ giao dịch
  • Màu của thân không quan trọng.

Người bị treo là một mẫu đảo hướng giảm giá mà cũng có thể đánh dấu một đỉnh hoặc mức kháng cự. Tạo thành sau một đợt tăng giá, một người bị treo báo hiệu rằng áp lực bán bắt đầu tăng. Mức thấp của bóng dưới dài xác nhận rằng người bán đẩy giá xuống trong phiên giao dịch. Mặc dù người mua đã giành lại vị trí (sự cân bằng) và điều khiển giá cao hơn vào lúc cuối, sự xuất hiện áp lực bán là cần thiết cho việc đảo hứơng. Như với chiếu búa, một người bị treo cần sự xác nhận giảm giá trước khi hành động. Sự xác định chính là một giá đỡ đen dài
Tiêu chuẩn nhận biết :

  • Một bóng dưới dài khoảng 2 hoặc 3 lần thân.
  • Bóng trên nhỏ hoặc không có
  • Thân tại vị trí trên của cuối kỳ giao dịch
  • Màu của thân không quan trọng, dù vậy một thân đen thì giá giảm hơn một thân trắng.

1.3.4 Inverted Hammer and Shooting Star (Búa ngược và sao băng)
Một búa ngược và sao băng giống như nhau, nhưng có khác nhau dựa vào bạn đang trong xu hướng xuống hay xu hướng lên. Giá đỡ có thân nhỏ (trắng hoặc đen), bóng trên dài và bóng dưới không có hoặc ngắn. Các giá đỡ này chứng tỏ tiềm năng đảo hướng, nhưng cần sự xác định trước khi giao dịch.

Sao băng là một đảo chiều giảm giá, Nó xảy ra trong một xu hướng lên, nó chỉ rằng giá mở tại mức thấp của nó, củng cố lại và đẩy lùi xuống đáy. Một sao băng có thể chứng tỏ một tiềm năng đảo hướng hoặc mức kháng cự. Kết quả giá đỡ có một bóng trên dài và thân đen hoặc trắng nhỏ. Sau một đợt tăng giá lớn (bóng trên), khả năng của người bán để đẩy giá xuống xuất hiện. Để biểu thị một đảo hướng đáng kể, bóng tên cần dài và ít nhất bằng 2 lần thân. Sự xác định giảm giá cần thiết sau một sao băng và có thể xác định nhờ sự hình thành một giá đỡ đen dài.

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Ba 22, 2013 — 2:26 sáng